Nästa styrelsemöte…

…är måndagen 20 aug. Kontakta någon i styrelsen om det är något som behöver tas upp.

Comments are closed.