Farligt avfall-bilen

Skadliga ämnen (så som färg, lack, lim, rengöringsmedel mm), brandvarnare och batterier, inklusive leksaker med inbyggda batterier, får inte slängas i vårt sophus. Avfallet kan däremot lämpligen lämnas till Farligt avfall-bilen som i höst kommer vara på Masthuggstorget följande tillfällen:

4 september kl 19:00-19:45

1 oktober kl 18:00-18:45

Comments are closed.