I hjärtat av Linné

På bilden ser du föreningens fina fastighet (byggår 1903), som ligger på hörnet Plantagegatan/Nordhemsgatan.

Bostadsrättsföreningen Fregatten 27:5 registrerades 1987 samt äger och förvaltar fastigheten Masthugget 1:14 i Göteborg.

Fastigheten har en total bostadsyta om 2.690 m2 och innehåller 28 lägenheter, varav 25 upplåts med bostadsrätt, 3 med hyresrätt samt 2 uthyrda lokaler.

Lägenhetsförteckning och ekonomiska förvaltningen handhas av Bo REB Konsult, medan den tekniska förvaltningen handhas i egen regi.

 

Städdag 20/10

På lördag 20/10 är det städdag. Vi träffas på gården kl 10:00 och håller på tills våra gemensamma utrymmen är fina och i ordning inför vintern. Som vanligt gör vi avbrott och bjuder på lunch. Hoppas på god uppslutning!

Farligt avfall-bilen

Skadliga ämnen (så som färg, lack, lim, rengöringsmedel mm), brandvarnare och batterier, inklusive leksaker med inbyggda batterier, får inte slängas i vårt sophus. Avfallet kan däremot lämpligen lämnas till Farligt avfall-bilen som i höst kommer vara på Masthuggstorget följande tillfällen:

4 september kl 19:00-19:45

1 oktober kl 18:00-18:45