Om föreningen

Bostadsrättsföreningen Fregatten 27:5 registrerades 1987 samt äger och förvaltar fastigheten Masthugget 1:14 i Göteborg.

Fastigheten har en total bostadsyta om 2.690 m2 och innehåller 28 lägenheter, varav 25 upplåts med bostadsrätt, 3 med hyresrätt samt 2 uthyrda lokaler.

Lägenhetsförteckning och ekonomiska förvaltningen handhas av Bo REB Konsult, medan den tekniska förvaltningen handhas i egen regi.