Att bo i vårt hus

Att bo i bostadsrätt

Att bo i en bostadsrätt innebär att du har stora möjligheter att påverka ditt boende. När du ”köper” en bostadsrätt så överlåter den tidigare innehavaren lägenheten till dig. Innan överlåtelsen är klar så måste du bli antagen som medlem i föreningen. Detta beslut fattas av föreningens styrelse.

Som innehavare får du en andel i föreningens förmögenhet samt rätten att utnyttja lägenheten. Du äger alltså juridiskt sett inte lägenheten.

Varje månad betalar du en avgift till föreningen (motsvarande hyra i hyresrätt). Avgiften ska täcka föreningens kostnader för underhåll, drift, räntor och amorteringar.

Du, tillsammans med övriga medlemmar väljer på årsstämman en styrelse som ansvarar för det löpande arbetet i föreningen. Större och kostsamma beslut bör fattas på årsstämman. Det är viktigt att inse att alla medlemmar har ett ansvar för att fastigheten sköts. En god ekonomi innebär ett tryggt boende.

Renovering av lägenheten

För större renoveringar eller ombyggnationer krävs styrelsens tillåtelse. Kontakta styrelsen på mail som då kommer behandla din förfrågan. Vid renovering av badrum/våtrum krävs utfärdande av våtrumscertifikat från entreprenören.

Vår innergård

Under den varma årstiden finns en utegrupp på gården för de boende som vill sitta där. Det finns även en grill som man kan använda under varma sommarkvällar. Nya odlingskärl med blommor och växter sattes upp under 2019.

Felanmälan

Kontakta styrelsen på mail för felanmälan.

Gemensamt

Cykelställ/cykelförråd

Begränsad tillgång till uppställning av cyklar finns på gården. I källaren finns även möjlighet att ställa cyklar.

Vindsförråd och källarförråd

Vindsförråd för varje lägenhet finns dels på vinden och dels i källaren. I källaren finns förutom källarförråd även ett cykelförråd.

Tvättstuga

Föreningen har en tvättstuga i källaren under uppgången Plantagegatan 5. Det finns fyra tvätttider per dag mellan 08:00-20:00. Torkskåp och torktumlare får användas fram till 21:00. Man kan boka en tvättid åt gången med hjälp av ett tvättlås med det egna lägenhetsnumret på. Om du inte skall använda tvättstugan på ett tag, sätt tvättlåset på parkeringsutrymmet för tvättlås längst ner. Saknar man tvättlås, kontakta nyckelansvarig. Regler för tvättstugan finns anslagna där.

Soputrymme

I soprummet på gården kan man lämna matavfall för samt slänga hushållssopor. Det finns återvinning av kartong, tidningar, plåt, plast samt färgat och klart glasavfall. I källaren finns elektronikåtervinning.