Bra att veta

Stadgar

Stadgarna beskriver hur vår förening arbetar och verksamheten regleras. Du hittar nyttig information bl.a. om vilka uppgifter styrelsen har och vilka medlemmarnas möjligheter är att påverka.

Trivselregler

Vi hoppas att du skall trivas. För att underlätta för dig som ska flytta in eller redan bor i vår förening så har vi sammanställt lite information och regler som är bra att känna till.

Årsmöte

Föreningens högsta beslutande organ är årsstämman. Där väljer medlemmarna styrelse, revisorer och valberedning. Årsredovisningen för förgående år gås igenom och de närvarande beslutar om styrelsen ska få ansvarsfrihet för det gångna året. Brf Fregatten brukar hålla årsmöte under årets andra kvartal.

Alla medlemmar har möjlighet att skriva motioner till årsmötet. Motioner måste vara inlämnade senast några veckor innan årsmötet. Det är för att styrelsen ska hinna behandla motionerna.

På årsmötet redovisas föreningens ekonomi. Det är viktigt för det visar hur månadsavgifterna används. Alla lägenhetsinnehavare är delägare i föreningen och en god ekonomisk utveckling med rimliga avgifter och ett sunt underhåll av fastigheten bör vara viktigt för varje boende.

Bredband och TV

Föreningen har ett TV-avtal med Com Hem. De levererar ett basutbud via tv-uttaget i väggen. Avgiften för kanalerna är inbakad i de boendes månadsavgift. Sammanlagt ingår idag c:a femton kanaler i grundutbudet. Om du vill ha fler kanaler kan du skaffa digitalbox via Com Hem, Telia eller någon annan digital TV-leverantör och välja på ett passande kanalutbud.

Internet

Telenor levererar bredband på 100/100 mb till samtliga lägenheter.  Avgiften för kanalerna är inbakad i de boendes månadsavgift. För att få tillgång till föreningens bredbandserbjudande krävs ett avtal med Telenor samt ett modem. Givetvis kan man välja ansluta sig till bredband från någon annan internetleverantör. Om du får problem med ditt bredband så är det leverantören av tjänsten som du ska kontakta.

BRF Fregatten

Föreningens officiella namn: Brf Fregatten 27:5
Fastighetsbeteckning: Masthugget 1:14
Organisationsnummer: 716444-1706