Kontakt

Styrelsen

Styrelsen består f.n. av åtta ordinarie ledamöter.

Ordförande 
Ulf Hjelmroth
0739- 601101
ulf.hjelmroth@gmail.com
(Plantagegatan 5)

Sekreterare
Stina Jävholm
0707-363192
stina.jarvholm@vgregion.se
(Plantagegatan 5)

Kassör
Emil Romell
0732-62 34 40
emil.romell@gmail.com
(Nordhemsgatan 27C)

Ledamot, ansvarig Fastighet 
Gustaf Söderberg
0733-648925
gustaf.soderberg@bredband.net
(Plantagegatan 5)

Ledamot, ansvarig Gård 
Lena Lindahl
0730-390087
lklindahl@gmail.com
(Plantagegatan 5)

Ledamot 
Martin Brandström
0704-38 13 53
dtmartinb@gmail.com
(Plantagegatan 5)

Ledamot 
Louise Roser
0709-41 68 61
louise_roser@hotmail.com
(Nordhemsgatan 27A)

Ledamot
Robert Zingerle
0707-673581
robertzingerle@hotmail.com
(Plantagegatan 5)

Kontakta Brf Fregatten

Maila eller ring någon i styrelsen

Adress till Brf Fregatten
Brf Fregatten
c/o Ulf Hjelmroth
Plantagegatan 5
41305 Göteborg

Fakturaadress till Brf Fregatten
Specialistekonomi i Sverige AB
Box 10079
434 21 Kungsbacka

Förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen sköts av:
Specialistekonomi i Sverige AB
Nicklas Dahlquist
Mobil: 0793-066856
Mail: nicklas.dahlquist@specialistekonomi.se

Fastighetsskötsel eller någon annan fråga
Kontakta någon i styrelsen