Kontakt

Styrelsen

Styrelsen består f.n. av sju ordinarie ledamöter.

Ordförande Ulf Hjelmroth
Sekreterare Stina Jävholm
Kassör Frida Hanson
Ledamot Gustaf Söderberg
Ledamot Lena Lindahl
Ledamot Helena Sannum
Ledamot Martin Hallström

Kontaktuppgifter samt ansvarsområden

Ulf Hjelmroth, ordförande, ulf.hjelmroth@gmail.com, 0739-601101
Stina Jävholm, sekreterare, 0707-363192
Frida Hanson, kassör, frida.hanson@essity.com, 0706-820247
Gustaf Söderberg, fastighetsansvarig samt nyckelansvarig, gustaf.soderberg@bredband.net, 031-242122?
Lena Lindahl, ledamot, lklindahl@gmail.com, 0730-390087
Helena Sannum, ledamot, helenasannum@gmail.com, 0722-168883
Martin Hallström, ledamot, martin.hallstrom@msa.se, 0709-777985

Kontakta Brf Fregatten

Maila eller ring någon i styrelsen

Adress till Brf Fregatten
Brf Fregatten
c/o Ulf Hjelmroth
Plantagegatan 5
41305 Göteborg

Fakturaadress till Brf Fregatten
Specialistekonomi i Sverige AB
Box 10079
434 21 Kungsbacka

Förvaltning
Den ekonomiska förvaltningen sköts av:
Specialistekonomi i Sverige AB
Nicklas Dahlqvist
Mobil: 0793-066856
Mail: nicklas.dahlqvist@specialistekonomi.se

Fastighetsskötsel eller någon annan fråga
Kontakta någon i styrelsen